Loading...
Home 2018-04-20T08:17:41+00:00

ตัวอย่างผลงาน ขอบคุณคุณลูกค้าที่น่ารักที่เลือกใช้บริการของเราครับ

ติดตามทาง Facebook

 VDO Animation & Infographic

เบื้องหลังการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

1.พูดคุยงานและวัตถุประสงค์

พูดคุยถึงความต้องการ วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายของคนที่ชมวิดีโอ

2.เขียนบทและสคริป

วางเรื่องราวที่ต้องการ ตามวัตถุประสงค์ของงาน จัดทำ story board จัดเตรียมสถานที่ นักแสดง บท เพลงที่ใช้

3. ถ่ายทำวิดีโอ

เริ่มกระบวนการถ่ายทำตามที่ได้วางแผนไว้ ไม่ควรเริ่มถ่ายตอนสายหรือตอนบ่าย เนื่องจากตอนเช้าสมองจะทำงานได้ดีกว่าเหมาะกับการทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์

4.  ตัดต่อวีดีโอ

ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อย ครบถ้วนตามบท ได้ภาพที่ต้องการทั้งหมดแล้ว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รูปภาพ กราฟิก เพลงประจำองค์กร และอื่นๆที่ต้องการนำมาใส่ในวีดีโอ

5. ตรวจรับงาน

การตรวจรับงานควรให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจดูพร้อมกันทั้งหมด แล้วลงมติความเห็นชอบว่าให้แก้ไขส่วนใด ตัดส่วนใดหรือเพิ่มส่วนใดเข้าไปในวีดีโอ

บริษัทรับทำโฆษณา รับตัดต่อวีดีโอ vdo presentation

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Let’s Get Started!